۶۵,۰۰۰ تومان

قلموی مخزن دار چینی.
مخصوص نقاشی و خوشنویسی چینی.
با موی نرم.
ساخت چین