۷۲,۰۰۰ تومان۱۶۲,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت اینچی خرم سری 666.
با موی نرم مصنوعی و دسته چوبی کوتاه.
مناسب برای رنگ روغن و اکریلیک.
دارای 6 قلمو به شماره های 1، 1/2، 1/4، 3/4، 3/8، 7/8 اینچی می باشد.