۱۸۳,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰ تومان

قلمو زمینه زبان گربه ای پارس آرت 1141.
مناسب برای رنگ روغن، اکریلیک.
موی زبر طبیعی با دسته ای به طول 24 سلنتی متر.
دارای 3 شماره 30، 40 و 50 می باشد.