۳۴,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت خرم سری 777.
دسته بلند، موی متوسط.
مناسب رنگ روغن، اکریلیک و گواش.
دارای17 شماره  از صفر تا 26 می باشد.