۳۶,۰۰۰ تومان۱۳۸,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت خرم سری 777B.
دسته بلند، موی نرم مصنوعی.
مناسب رنگ روغن، اکریلیک و گواش و هنرهای دستی.
دارای17 شماره از صفر تا 26 می باشد.