۴۲,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت پارس آرتیست 2030.
سرکج با موی نرم مصنوعی.
مناسب رنگ روغن و اکریلیک.
شامل 5 قلمو با شماره های 1/2، 1/4، 1/8، 3/4 و 3/8 می باشد.