۱۵,۸۴۰ تومان۲۲۴,۴۰۰ تومان

قلمو سرگرد ره آورد سری 3001R.
قلمو دسته بلند موی طبیعی سمور، دسته بلند مشکی.
مخصوص رنگ روغن و اکریلیک و آبرنگ.
دارای 13 قلمو به شماره های 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 می باشد.