۴۷,۴۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومان

قلمو سرگرد پارس آرتیست 1000.
قلمو سرگرد با موی نرم مصنوعی.
مناسب آبرنگ، گواش و هنرهای دستی.
شامل 16 قلمو با شماره های 0/4، 0/3، 0/2، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12 و 14می باشد.