۳۸,۴۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان

قلمو سرگرد پارس آرتیست 1010.
قلمو سرگرد با موی نرم مصنوعی، دسته بلند.
مناسب آبرنگ، گواش و هنرهای دستی.
شامل 20 قلمو با شماره های 0/4، 0/3، 0/2، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 24 می باشد.