۲۱,۴۰۰ تومان۷۹,۲۰۰ تومان

قلمو سرگرد پارس آرت 2124.
قلمو سرگرد با موی نرم مصنوعی، دسته بلند.
مناسب آبرنگ، گواش و هنرهای دستی.
شامل 12 قلمو با شماره های 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 24 می باشد.