۲۹,۴۰۰ تومان۵۷,۴۰۰ تومان

قلمو سرگرد پنتل
مناسب برای آبرنگ، گواش و هنرهای دستی.
موی طبیعی.
دارای شماره های 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 20 می باشد.