۸۶,۴۰۰ تومان۴۴۲,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت خرم سری 7007.
دسته بلند، موی نرم طبیعی(سمور).
مناسب رنگ روغن، اکریلیک و گواش.
دارای 13 قلمو به شماره های 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 14، 16و 18 می باشد.