۷۵,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان

قلم محو کن سرگرد خرم  سری 340.
قلمو دسته بلند، دارای موی نرم مصنوعی، مناسب برای محو کردن.
دارای شماره های0، 1، 2، 3، 4، 5 و 6 می باشد.