۱۷۲,۰۰۰ تومان

ژل نیمه براق که بعد از ترکیب با رنگ روغن سرعت خشک شدن کار را نصف می کند.
روان کننده بوده و شفافیت خوبی به کار می بخشد.