۲۱۷,۶۰۰ تومان

لیکویین فاین دیتیل رنگ روغن وینزور.
سیال ترین مایع از خانواده محصولات لیکویین.
فرمول اصلی لیکویین در میانن هنرمندان بسیار پر طرفدار و قابل اعتماد است.
این مدیوم نیمه شفاف که اثری نیمه براق دارد.
باعث سرعت خشک شدن، سیالیت رنگ و کاهش اثر ضربه قلمو می شود.
خشک کننده سریع و براق برای جزئیات ریز، لعاب دادن و مخلوط کردن یا ایجاد یک تصویر سطح صاف ایده آل است.