۱۳۵,۶۰۰ تومان

ماشين جیپ جنگی نارگون:
در مقياس 1/50 و در بسته هاي 1 عدد موجود است.
کد: 258