۱۸۸,۴۰۰ تومان

ماشین رالی اشل.
مقیاس 1:75-1:100.
در بسته 2 عددی موجود است.