۱۸۸,۴۰۰ تومان

ماشین مسابقه اشل.
مقیاس 1:100.
در بسته 2 عددی موجود است.