۱۳۵,۶۰۰ تومان

ماشین نظامی نارگون:
در مقياس 1/50 و در بسته هاي 1 عدد موجود است.
کد:262