۲۷,۵۰۰ تومان

ماکت پرسوناژ خروجی به راست اشل.
مقیاس 1:200.
هر بسته شامل 1 عدد ماکت گردش به راست است.