۸۲,۴۰۰ تومان

ماکت درخت میوه اشل.
در سایز 5 سانتی متر و هر بسته شامل 3 عدد است.