۹۶,۳۰۰ تومان

ماکت علائم پمپ بنزین اشل.
در مقیاس 1:50.
هر بسته شامل 9 عدد علائم پمپ بنزین، و راهنمایی است.