۵۲,۶۰۰ تومان۷۱,۰۰۰ تومان

ماکت نرده خراطی اشل.
مقیاس 1:50، 1:75 و 1:100.
هر بسته شامل 1 عدد نرده خراطی است.