۳۴,۴۰۰ تومان۶۶,۵۰۰ تومان

ماکت نرده رومی اشل.
مقیاس 1:200و 1:100.
هر بسته شامل 4 عدد نرده است.