۱,۴۰۰ تومان۴۷,۲۰۰ تومان

ماکت پرسوناژ خروجی به چپ و راست اشل.
مقیاس 1:200، 1:100 و 1:50.
هر بسته شامل 2 عدد ماکت گردش به چپ و راست است.