۱۳۶,۸۰۰ تومان

ماکت پرسوناژ فوتبالیست 8 تایی و زمین اشل.
مقیاس 1:75
شامل ماکت زمین(25*30 سانتی متر) و 8 فوتبالیست است.