۳,۶۰۰ تومان۶۷,۶۰۰ تومان

ماکت پرسوناژ میدان و چهار راه اشل.
مقیاس 1:200، 1:100 و 1:50.
هر بسته شامل 2 عدد ماکت میدان و چهار راه است.