۸۵,۶۰۰ تومان

ماکت پرسوناژ ورزش های میدانی و زمین بازی اشل.
مقیاس 1:75
شامل ماکت زمین(25*30 سانتی متر) و دو ورزشکار است.