۲۷,۶۰۰ تومان۳۳,۶۰۰ تومان

ماکت چهار راه نارگون.
در مقیاس 1/200 و هر بسته شامل 2عدد است.
در مقیاس 1/100 و هر بسته شامل 2عدد است.
مناسب براي ماکت سازي.
محصول ايران.