۲۷,۶۰۰ تومان۳۳,۶۰۰ تومان

ماکت گردش به چپ و راست نارگون.
درمقیاس 1/200و 1/100 در هر بسته ی2 عدد موجود است.
مناسب براي ماکت سازي.
محصول ايران.
کد674/675