۲۵,۰۰۰ تومان

مایع آب ماکت اشل.
جهت نمایش آب در ماکت سازی.
قابل رقیق شدن با آب است.
بعد از 24 ساعت کاملا خشک می شود.
در سایز 120 گرم موجود است.