۱۰۶,۵۰۰ تومان

حلالی چند کاره برای شستن قلمو پر از رنگ و سطوح رنگی.
روغن و ورنی را حتی در صورت خشک شدن حل می کند.