۱۶,۸۰۰ تومان

مبل ال اشل.
مقیاس 1:50.
هر بسته شامل 1 عدد ماکت مبل است.