۳۰,۶۰۰ تومان

مدادگیر چوبی تکنیکال.
مناسب طراحی و تحریر.
دارای بدنه چوبی، ارگونومیک مناسب.
مناسب برای قرار دادن مدادهای با قطر 7 و 8 میل.