۲۶۳,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان

رنگ های پر رنگ، رنگدانه های غنی، و زنده.
مناسب حرفه ای ها، هنرجویان و اساتید هنر.
ساخته شده از بهترین مواد و رنگدانه های با کیفیت.