۱۸۶,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰ تومان

پاستل روغنی مثلثی فابرکستل همراه با پاک کن و تراش.
این مداد شمعی های بافت صاف با رنگدانه های رنگی بیشتر و موم کمتر و در نتیجه رنگ های درخشان ساخته می شوند.
بدون لغزش و پوسته پوسته شدن رنگ ها.
قابل پاک شدن.