۱۱۸,۴۰۰ تومان

مديوم دانه(گرین) سازی آبرنگ(Granulation) وینزور دانه بندی رنگ را افزایش می دهد.
ظاهری دانه دانه و گرینی، لکه دار و ابری به رنگ‌های آبرنگ می‌دهد.
برای داشتن حداکثر اثر، رنگ را به تنهایی با مدیوم رقیق کنید.
هنگام کار با مدیوم همیشه به صورت افقی کار کنید.
در سایز 75 میل موجود می باشد.