۱۵۸,۴۰۰ تومان

افزايش سياليت و یا شفافيت رنگ روغن، افزایش غلظت رنگ، كاهش زمان خشک شدن.
افزايش دوام و کشش لايه رنگ.
بسته به مقدار مدیوم اضافه شده، حركت قلم مو بر روی سطح راحت شده و در نتیجه اثر ضربه قلم مو کم می گردد.