۳۳,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومان

این محصول به عنوان لایه نهایی به روی اثر به کار می رود.
به عنوان لایه محافظ در برابر گردو غبار و رطوبت به کار می رود.