۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدیوم اکس گال آبرنگ وینزور برای گواش و آبرنگ قابل استفاده است.
مقداری کمی از آن استفاده کنید تا از جذب زیاد رنگ به درون کاغذ جلوگیری شود.
می توان از آن مستقیما برای پاک کردن چربی زمینه هایی غیر از کاغذ، مثلا پارچه استفاده کرد باقی مانده آن را می توان با یک پارچه تمیز نمناک یا اسفنج پاک نمود.
می تواند به رنگ اضافه شود.
در سایز ۷۵ میل موجود است