۳۵۲,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان

مایع شیری رنگ که روشنایی رنگ های اکریلیک را افزایش می دهد.
مقاومت رنگ را بهبود می بخشد و همچنین می تواند به عنوان ورنی نهایی براق استفاده شود.