۲۱۴,۴۰۰ تومان

مدیوم براق مخصوص رنگ اکریلیک پ ب اُ.
باعث رقیق شدن رنگ اکریلیک و افزایش درجه براقیت آن می شود.
دوام لایه رنگ را حفظ می کند.