۶۳,۰۰۰ تومان

در اثر ترکیب با رنگ، ضمن حفظ لطافت و انعطاف پارچه منجر به ایجاد برجستگی و بافت روی سطح آن می شود.
همچنین از این مدیوم می توان بعد از رنگ آمیزی برای ایجاد یک لایه براق برجسته استفاده نمود.