۴۴,۴۰۰ تومان

مدیوم سل پارلا برای تکنیک آبستره سلولی می باشد.
حدود 14 قطره برای 20 سی سی رنک اکریلیک ریخته شود.