۴۸,۰۰۰ تومان

مدیوم سه بُعدی کننده سوداکو قادر به ایجاد برجستگی های شفاف و کریستالی در ضخامت های متوسط بوده و بسیار کاردک پذیر و نرم می باشد.