۱۰۲,۰۰۰ تومان

به عنوان پوشش مناسب برای حفاظت از رنگ و تزئینات دکوری قابل استفاده است.
رنگ را در سطح کار روان و پخش می کند.
باعث افزایش شفافیت و براقیت رنگ ها می شود.
قابل اشتعال است.
در سایز 50 میل موجود است.