۷۰,۰۰۰ تومان

پس از خشک شدن شفاف و اکسید شدن، رنگ های اکریلیک جلوه ای فلزی/مرواریدی می بخشد.
قابل ترکیب با تمام رنگهای اکریلیک.
در سایز 237 میل موجود است.