۱۷۲,۰۰۰ تومان

برای استفاده ترکیبی با رنگ های تزیینی.
برای به دست آوردن رنگ های با جلوه های مرواریدی و صدفی.