۷۹,۵۰۰ تومان

افزاینده ثبات رنگ روی چرم و پارچه های مصنوعی.
پارچه را شستشو دهید.
به ازای هر قسمت از پالت تخم مرغی ١ الی ٢ قطره با رنگ ترکیب شود.
پارچه را ٢۴ ساعت استراحت و اتو کنید (بدون بخار).