۲۲,۸۰۰ تومان

جهت رقیق سازی رنگ ها.
در سایز 80 میل موجود است.